Pololetní mzdový výkaz pro NOS PPP
Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky
Výkaz sestavil
Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.) uvede zde svoje kontaktní spojení.
Zaměstnanci a mzdy
Manuálně pracující zaměstnanci