Benefity
Podpora při vzniku invalidity člena
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

XIII.

Podpora při vzniku invalidity člena

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, kterému byla přiznána invalidita I. až III. stupně.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí:

  1. u invalidity  I. stupně          1 000,-Kč,
  2. u invalidity  II. stupně         2 000,-Kč,
  3. u invalidity  III. stupně        3 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   přiznání příslušného stupně invalidity,

2)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

3)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Volemanová Eva | telefon: 734 435 599 | email: volemanova.eva@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti