Benefity
Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

IV.

Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře

(standardní plnění)

Poskytuje se mimořádně pozůstalým po dlouholetém aktivním funkcionáři organizační jednotky nebo orgánů svazu, pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. V případě, že takoví pozůstalí nejsou, lze podporu poskytnout pozůstalému, který uhradil náklady pohřbu.

Podpora je nenároková jednorázová a její výše činí 5 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   aktivní a dlouholetá práce zesnulého v odborové funkci v rámci svazu,

2)   schválení mimořádné podpory P NOS PPP,

3)   podporu navrhuje statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník v případě úmrtí funkcionáře organizačních jednotky a předseda svazu v případě úmrtí funkcionáře orgánů svazu.

 

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Volemanová Eva | telefon: 734 435 599 | email: volemanova.eva@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti