Benefity
01. Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

I.

Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti, včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění dále uvedených podmínek.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 3 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   předchozí nezaviněná ztráta zaměstnání z důvodů:

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí dle § 52 písm. a), b) a c) ZPr nebo dohodou ze stejných důvodů,
rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) ZPr,
rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle § 56 písm. b) ZPr,
skončení opakovaného pracovního poměru na dobu určitou, pokud k tomuto došlo u stejného zaměstnavatele a řetězení tohoto pracovního poměru trvalo nepřetržitě po dobu 2 kalendářních roků,
zániku pracovního poměru podle 342 odst. 1) Zpr.

2)   členu vznikl v souvislosti se ztrátou zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu,

3)   žadatel byl členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před ztrátou zaměstnání,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od ukončení podpůrčí doby.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie dokladu o rozvázání pracovního poměru (např. výpověď, dohoda, okamžité zrušení ze strany zaměstnance, případně kopie pracovních smluv na dobu určitou nebo kopie zániku pracovního poměru z důvodu § 342 odst. 1) Zpr.)
  • kopie rozhodnutí Úřadu práce o době čerpání podpory.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathova Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti