Benefity


Odbory PlusČMKOS
Benefitní portál Odboryplus.cz je určen členům odborových organizací sdružených v ČMKOS, kterým nabízí možnost využít celé řady výhod a slev. Členskou kartu získá každý odborář, který se zaregistruje...


www: Odbory Plus

Podpůrný fond [počet: 18]

Fond je výrazem odborové solidarity členů svazu. Je určen k podpoře a ke zmírnění dopadů mimořádných událostí jako je např. nezaměstnanost, insolvence zaměstnavatele, pracovní neschopnost, narození nebo osvojení dítěte, úmrtí, živelní pohroma a situace, kdy se člen ocitne v tíživé sociální situaci.