Benefity
12. Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií .

XII.

Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu za první tři dny pracovní neschopnosti maximálně 1x (jedenkrát) v  kalendářním roce. Podpora se vyplácí po uplynutí prvních tří dnů pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 500,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   pracovní neschopnost nejméně tři kalendářní dny,

2)   v případě pokračování pracovní neschopnosti žadatel splňuje podmínky pro nárok na náhradu mzdy,

3)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potvrzující dobu neschopnosti, která trvá 3 dny a více.

**

Podpora je členům vyplácena organizační jednotkou svazu, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu. Vyplacená podpora je následně po doložení žádosti, příslušných fotokopií a výdajového dokladu organizační jednotce svazu refundována čtvrtletně.

Členům organizační jednotky, která nemá zřízen vlastní účet a individuálním členům proplácí podporu centrála svazu převodem na účet na základě předložení doložené žádosti.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti