Benefity
09. Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

IX.

Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu v případě nevyplacení mzdy z důvodu insolvence zaměstnavatele, a to jedenkrát za dobu jedné insolvence.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 500,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   nevyplacení více jak ½ mzdového nároku člena za kalendářní měsíc zaměstnavatelem,

2)   byl podán insolvenční návrh na zaměstnavatele,

3)   žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • potvrzení o dlužné mzdě nebo výplatní páska.
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
STATUT PODPŮRNÉHO FONDU
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti