Benefity
06. Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

VI.

Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu, který byl postižen živelní pohromou s následkem vzniku škody na obytných částech rodinného domu, bytu v osobním vlastnictví, bytu v družstevním vlastnictví, ke kterému mu svědčí nájemní právo, nebo škody na bytovém zařízení. Za škodu na obytných částech domu a bytu se považuje i škoda na příslušenství zabezpečující vytápění, dodávku vody a plynu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše se rovná 50% prokázané výše škody, nejvýše však 15 000,-Kč; v případě demolice rodinného domu nebo bytového domu s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví 30 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 1 rok před vznikem škody,

2)   žadatel podá žádost o podporu do tří měsíců od vzniku škody.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • demoliční výměr při úplné likvidaci nemovitosti,
  • potvrzení pojišťovny nebo obecního úřadu o škodní události a výši škody,
  • čestné prohlášení – výčet poškozených věcí 
  • doklad potvrzující výši škody na příslušenství zabezpečující vytápění, dodávku vody a plynu,
  • fotodokumentace

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 31.12.2020
kontakt: Ilona Galathova | telefon: 734 435 599 | email: galathova.ilona@nosppp.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
STATUT PODPŮRNÉHO FONDU
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti