Benefity
03. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Standardní nároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

III.

Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po uplynutí 6 (šesti) měsíců pracovní neschopnosti.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   pracovní neschopnost delší než 6 měsíců,

2)   nárok na náhradu mzdy a nemocenské dávky po celou dobu pracovní neschopnosti,

3)   žadatel je členem NOS PPP nejméně 2 (dva) roky před vznikem pracovní neschopnosti,

4)   žadatel podá žádost o podporu nejpozději do tří měsíců od vzniku nároku.

POVINNÉ PŘÍLOHY: 

  • kopie rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potvrzující dobu neschopnosti delší než 6 měsíců
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 22.10.2021 - 23.10.2027
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@nosppp.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
STATUT PODPŮRNÉHO FONDU
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti