Benefity
02. Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností
Standardní nenároková podpora ze základní části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií a schválení podpory Předsednictvem svazu.

II.

Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena

(standardní plnění)

Poskytuje se členu svazu - funkcionáři organizační jednotky svazu v  případě ztráty zaměstnání v souvislosti s odborovou činností.

Podpora je nenároková jednorázová a je možné ji poskytnout do výše 10 000,-Kč.

Podmínky vzniku nároku:

1)   člen funkcionář ztratil zaměstnání prokazatelně v souvislosti s prosazováním oprávněných zájmů odborů,

2)   P NOS PPP schválilo vyplacení podpory,

3)   žádost předloží statutární orgán organizační jednotky nebo příslušný regionální pracovník NOS PPP.

POVINNÉ PŘÍLOHY:

  • kopie rozvázání pracovního poměru (např.výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • prokázání dalších skutečností, které mohou mít vliv na výši podpory
partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.05.2015 - 31.12.2020
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti