Benefity
08. Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti
Nadstandardní nároková podpora z nadstavbové části Podpůrného fondu. Vyplácí se členu svazu na základě splnění stanovených kritérií.

VIII.

Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS

(nadstandardní plnění)

Poskytuje se členu svazu po skončení podpůrčí doby, po kterou mu náležela podpora v nezaměstnanosti, včetně případné doby pobírání podpory při rekvalifikaci. Plnění je nárokové na základě splnění podmínek uvedených v bodu I. „Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS“ a podmínky, že žadatel je účastníkem nadstavbové části podpůrného fondu.

Podpora je nároková jednorázová a její výše činí 1 500,-Kč na jedno dítě.

partner: NOS PPP | kategorie: Podpůrný fond | v nabídce od: 01.01.2015
kontakt: Galathová Ilona | telefon: 734 435 591 | email: galathova.ilona@cmkos.cz
Podpůrný fond
Podpůrný fond
Statut podpůrného fondu
Žádost č. I. - Podpora při dlouhodobé nezaměstnanosti člena OS
Žádost č. II. - Podpora při ztrátě zaměstnání v souvislosti s odborovou činností člena
Žádost č. III. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. IV. - Podpora pozůstalým při úmrtí aktivního funkcionáře
Žádost č. V. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte
Žádost č. VI. - Podpora na odstranění následků škod při živelních událostech
Žádost č. VII. - Podpora v případě jiné mimořádné tíživé sociální situaci člena
Podpůrný fond - nadstavba
Žádost č. XIII. - Podpora při vzniku invalidity
Žádost č. XIV. - Podpora při úmrtí člena rodiny
Žádost č. XVI. - Okamžitá podpora při živelných událostech
Žádost č. XVII. - Mimořádná podpora při odchodu do důchodu
Žádost č. XVIII. - Podpora při narození nebo osvojení dítěte - nadstandard
Žádost č.XV. - Podpora pro nezaopatřené děti do 15 let při úmrtí živitele rodiny
Přihláška do ZO do nadstavbové části PF
Přihláška pro samostatného člena do nadstavbové části PF
Žádost č. VIII. - Podpora na nezaopatřené dítě do 15 let při dlouhodobé nezaměstnan. člena OS
Žádost č. IX. - Podpora při insolvenci zaměstnavatele člena OS
Žádost č. X. - Podpora při ukončení pracovního poměru člena OS z důvodu trvalé ztráty schopnosti vykonávat dosavadní práci
Žádost č. XI. - Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Žádost č. XII. - Podpora při krátkodobé pracovní neschopnosti