Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky
Bratislava
www.ozpotravinarovsr.sk