Kontakty
Příjmení, jméno, funkce
JUDr. Štěpánek Alexander
NOS PPP
Předseda svazu
Galathová Ilona
NOS PPP
Organizační pracovník specialista svazu