Indexy cen průmyslových výrobců v roce 2021
09.07.2021 | Ekonomický servis | Ekonomické přehledy | Přečteno: 4 091x

...

INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2021
Název průměr od poč. roku
Ú H R N 102,9
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu 103,4
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák 98,6
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací 98,0
Konzerv. maso a masné výrobky 90,5
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina 99,8
Rostl. a živočiš. oleje a tuky 106,1
Mléčné výrobky a zmrzlina 99,8
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby 105,5
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky 100,2
Ostatní potravinářské výrobky 101,7
Průmyslová krmiva 103,8
Nápoje 99,4
(Stejné období předchozího roku = 100)
(Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za květen 2021)
Do systému vložil: Voráčková Daniela
Další články
Titulek
Vývoj Inflace
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků