Poradenství
Přehled dávek pro rok 2017
11.01.2017 | Přehled dávek | Přehled dávek | Přečteno: 2 011x

...


Životní a existenční minimum 1)
Částka životního minima2) v Kč za měsíc

 

jednotlivec 3410 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 3140 Kč
2. a další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 1740 Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let 2140 Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let 2450 Kč
Minimální mzda (od 1.1.2017) pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 11.000,- Kč

(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 66,00 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(od 1.1.2017 pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 66,00 Kč/hod. (11000 Kč/měs.)
2. skupina prací 72,90 Kč/hod. (12200 Kč/měs.)
3. skupina prací 80,50 Kč/hod. (13400 Kč/měs.)
4. skupina prací 88,80 Kč/hod. (14800 Kč/měs.)
5. skupina prací  98,10 Kč/hod. (16400 Kč/měs.)
6. skupina prací 108,30 Kč/hod. (18100 Kč/měs.)
7. skupina prací 119,60 Kč/hod. (19900 Kč/měs.)
8. skupina prací 132,00 Kč/hod. (22000 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 1.1.2017
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:

 

5-12 hod. 72 Kč
12-18 hod. 109 Kč
nad 18 hod. 171 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,10 Kč
osobní silniční motorová vozidla 3,90 Kč

průměrné ceny PH

benzin 95 O 29,50 Kč
benzin 98 O 32,50 Kč
motorová nafta 28,60 Kč
Náhrada mzdy
od 1.1.2017
 • poskytuje se prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance

Redukční hranice:
1. redukční hranice 164,85 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 247,10 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 494,20 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV)

1.-3. pracovní den (směna) (nejvýše za prvních 24 neodprac. hodin z rozvržených směn) 0 Kč (při karanténě 60% PRHV)
4.-14. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 271,845 Kč/h

Nemocenské
od 1.1.2017
 • náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu

Redukční hranice:
1. redukční hranice 942 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 1412 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 2824 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1554 Kč PO CELOU DOBU NEMOCI

 • Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.
Ošetřovné
od 1.1.2017
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 1554 Kč)

Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2017
 • při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 1648 Kč
 • poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně
 •  
Pojistné na sociální zabezpečení


důchodové (DP)


a nemocenské pojištění (NP)


a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu

 

 • u zaměstnavatele: 25 %, z toho 2,3 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,3 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 14116 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 11000 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 11000 Kč)
Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu • rodičovský příspěvek:
nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
Maximální výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč/měsíc, pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7600 Kč.

 

• pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě která pohřeb vypravila

Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.1.2017

• porodné:
nárok žena při narození PRVNÍHO a DRUHÉHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti.

Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně 1. dítě 20817 Kč u 2. dítěte 25515 Kč.

Porodné činí:

1. dítě - 13000 Kč
2. dítě - 10000 Kč


Přídavek na dítě:
nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku svého životního minima

 

 
VĚK DÍTĚTE ČÁSTKA
do 6 let 500 Kč
6-15 let 610 Kč
15-26 let 700 Kč

 

 

 • Příspěvek na bydlení nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
  viz http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
  Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
  Existenční minimum 2200 Kč za měsíc
Do systému vložil: Štěpánek Alexander
Další články
Titulek
Přehled dávek pro rok 2022
Přehled dávek pro rok 2021
Přehled dávek pro rok 2020
Přehled dávek pro rok 2019
Přehled dávek pro rok 2018
Přehled dávek pro rok 2016