Poradenství
Přehled dávek pro rok 2016
09.12.2016 | Přehled dávek | Přehled dávek | Přečteno: 1 895x

...


Životní a existenční minimum 1)
Částka životního minima2) v Kč za měsíc

 

jednotlivec 3410 Kč
1. dospělá osoba v domácnosti 3140 Kč
2. a další dospělá osoba v domácnosti 2830 Kč
nezaopatřené dítě do 6ti let věku 1740 Kč
nezaopatřené dítě 6-15 let 2140 Kč
nezaopatřené dítě 15-26 let 2450 Kč
Minimální mzda (od 1.1.2016) pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou: 9900 Kč

(při týdenní pracovní době 40 hodin) tj. 58,70 Kč/hod.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(od 1.1.2016 pří týdenní pracovní době 40 hod.)
1. skupina prací 58,70 Kč/hod. (9900 Kč/měs.)
2. skupina prací 64,80 Kč/hod. (10900 Kč/měs.)
3. skupina prací 71,60 Kč/hod. (12100 Kč/měs.)
4. skupina prací 79,00 Kč/hod. (13300 Kč/měs.)
5. skupina prací 87,20 Kč/hod. (14700 Kč/měs.)
6. skupina prací 96,30 Kč/hod. (16200 Kč/měs.)
7. skupina prací 106,30 Kč/hod. (17900 Kč/měs.)
8. skupina prací 117,40 Kč/hod. (19800 Kč/měs.)
Cestovní náhrady
od 1.1.2016
výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty:

 

5-12 hod. 70 Kč
12-18 hod. 106 Kč
nad 18 hod. 166 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla PH+sazba za 1 km jízdy

jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč
osobní silniční motorová vozidla 3,80 Kč

průměrné ceny PH

benzin 95 O 29,70 Kč
benzin 98 O 33,00 Kč
motorová nafta 29,50 Kč
Náhrada mzdy
od 1.1.2016
 • poskytuje se prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
 • náleží pouze za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny (respektive za směny) a za svátky za které zaměstnanci jinak přísluší náhrada mzdy
 • výše se stanoví z průměrného hrubého hodinového výdělku zaměstnance

Redukční hranice:
1. redukční hranice 157,68 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 236,43 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 472,68 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká průměrný redukovaný hodinový výdělek (PRHV)

1.-3. pracovní den (směna) (nejvýše za prvních 24 neodprac. hodin z rozvržených směn) 0 Kč (při karanténě 60% PRHV)
4.-14. pracovní den (směna) 60% z průměrného redukovaného hodinového výdělku (PRHV), tj. z max. 260,037 Kč/h

Nemocenské
od 1.1.2016
 • náleží od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
 • výše se stanoví z denního vyměřovacího základu

Redukční hranice:
1. redukční hranice 901 Kč (z ní 90%)
2. redukční hranice 1351 Kč (60% z částky mezi 1. a 2. reduk. hranicí)
3. redukční hranice 2701 Kč (30% z částky mezi 2. a 3. reduk. hranicí)
k částce nad 3. redukční hranicí se nepřihlíží – součtem těchto částek vzniká redukovaný denní vyměřovací základ

60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, tj. z max. 1486 Kč PO CELOU DOBU NEMOCI

 • Významnou změnou od roku 2012 je přesně vymezená úprava vycházek dočasně práceneschopného. Ošetřující lékař může vycházky nově povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Rozhodnutí, zda se vycházky vymezí na konkrétní časový úsek nebo několik konkrétních časových úseků, je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře.
Ošetřovné
od 1.1.2016
 • umožňuje se přiznat při splnění stanovených podmínek při jedné potřebě ošetřování (péče) ošetřovné postupně dvěma osobám
 • poskytuje se prvních 9 kalendářních dnů, popř. 16 dnů u osamělého zaměstnance, který má v péči dítě do skončení povinné školní docházky

60 % za kalendářní den z denního vyměřovacího základu (z max. 1486 Kč)

Peněžitá pomoc v mateřství
od 1.1.2016
 • při výpočtu této dávky a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se částka do 1. redukční hranice pro tyto dvě dávky počítá v plné výši - 100%
 • procentní sazba, kterou se stanovuje z redukovaného denního vyměřovacího základu denní výše peněžité pomoci v mateřství, činí 70% z max. 1576 Kč
 • poskytuje se maximálně 196 kalendářních dnů, popř. 259 kalendářních dnů pokud matka porodila více dětí současně
 •  
Pojistné na sociální zabezpečení


důchodové (DP)


a nemocenské pojištění (NP)


a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)
sazby pojistného z vyměřovacího základu

 

 • u zaměstnavatele: 25 %, z toho 2,3 % na NP, 21,5 % na DP a 1,2 % na SPZ
 • u zaměstnanců: 6,5 % na DP
 • u OSVČ: 29,2 % na DP a SPZ, z toho 28 % na DP a 1,2 % na SPZ a 2,3 % na NP (dobrovolné)
 • u osob dobrovolně účastných DP: 28 % na DP
Pojistné na zdravotní pojištění
 • OSVČ: 13,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 13503 Kč)
 • zaměstnanci: 4,5 % z vyměřovacího základu (min. z částky 9900 Kč)
 • zaměstnavatel: 9 % z vyměřovacího základu (min. z částky 9900 Kč)
Dávky SSP bez závislosti na výši příjmu • rodičovský příspěvek:
nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.
Pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70% 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může zvolit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
Maximální výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč/měsíc, pokud však 70% 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7600 Kč.

 

• pohřebné: 5000 Kč pouze v případě úmrtí nezaopatřeného dítěte nebo úmrtí rodiče nezaopatřeného dítěte, a to osobě která pohřeb vypravila

Dávky SSP závislé na výši příjmu
od 1.1.2016
• porodné:
nárok žena při narození PRVNÍHO a DRUHÉHO dítěte, příjem rodiny nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima rodiny, pro stanovení životního minima se započítává i narozené dítě/děti
1. dítě - 13000 Kč
2. dítě - 10000 Kč
dvojčata a více dětí - 23000 Kč

 

Přídavek na dítě:
nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku svého životního minima

 

 
VĚK DÍTĚTE ČÁSTKA
do 6 let 500 Kč
6-15 let 610 Kč
15-26 let 700 Kč

 

 

 • Příspěvek na bydlení nárok má vlastník či nájemce bytu přihlášený k trvalému pobytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
  viz http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni
  Životní minimum: je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
  Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití (existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let).
  Náklady na bydleni životní ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení
2) Životní minimum je součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti
  Existenční minimum 2200 Kč za měsíc
Do systému vložil: Štěpánek Alexander
Další články
Titulek
Přehled dávek pro rok 2022
Přehled dávek pro rok 2021
Přehled dávek pro rok 2020
Přehled dávek pro rok 2019
Přehled dávek pro rok 2018
Přehled dávek pro rok 2017