Poradenství
Indexy cen průmyslových výrobců v roce 2017
12.07.2017 | Ekonomický servis | Ekonomické přehledy | Přečteno: 249x

...

INDEXY CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ V ROCE 2017
Název průměr od poč. roku
Ú H R N 102,7
Výrobky a služby zpracovatelského průmyslu 103,4
Potravinářské výrobky, nápoje, tabák 101,7
Potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací 101,9
Konzerv. maso a masné výrobky 104,0
Uprav. a konzerv. ovoce a zelenina 95,6
Rostl. a živočiš. oleje a tuky 100,5
Mléčné výrobky a zmrzlina 105,5
Mlýnské a škrobárenské výrobky a škroby 95,5
Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky 100,6
Ostatní potravinářské výrobky 103,3
Průmyslová krmiva 95,1
Nápoje 100,3
(Stejné období předchozího roku = 100)
(Pramen: ČSÚ-Indexy cen průmyslových výrobců za květen 2017)
Další články
Vývoj Inflace
Mzdy dle jednotlivých skupin potravinářských výrobků