Základní dokumenty
Přihláška za individuálního člena NOS PPP

Přihlášku žadatel vyplní podepíše a odešle na adresu NOS PPP, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3 - Žižkov, nebo naskenovanou na e-mailovou adresu nosppp@cmkos.cz . Přijetí přihlášky bude žadateli potvrzeno písemně na uvedenou adresu bydliště nebo e-mailovou adresu, spolu s podrobnými informacemi o členství.

Stáhnout dokument