Základní dokumenty
Přihláška za člena ZO (DO,MO) NOS PPP

Přihlášku žadatel vyplní a předá členu výboru odborové organizace ( ZO, DO , MO). Ten zabezpečí zavedení člena do evidence organizace u svazu a útržek přihlášky předá finanční účtárně za předpokladu, že členské příspěvky se u zaměstnavatele sráží ze mzdy.

Stáhnout dokument